Intervju med SPARZANZA, Rockstad Falun 2011

Hur många hissar finns det i Karlstad och vem får öl i ansiktet under gig?