Lemmys dödsorsak fastställd

0

Lemmy_Kilmister
Enligt TMZ.se har läkare nu fastställt att Motörheads Lemmy Kilmisters död orsakades av prostatacancer och hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en tämligen vanlig dödsorsak hos båda könen och risken ökar med stigande ålder. Den aggressiva cancer den legendariske basisten kämpade mot, upptäcktes  första stadiet som prostatacancer, den vanligast förekommande cancerformen hos män. Tumörerna spred sig snabbt till nacke och hjärna och Motörheads manager, Todd Singerman, hade först tänkt hålla det hemligt, men Lemmy bad honom att offentliggöra hans tillstånd, eftersom han ville att folk skulle få veta hur det låg till.

På svenska organisationen Prostatacancerförbundets hemsida kan du läsa mer om sjukdomen och vikten av att upptäcka den i tid.

About Author