Browsing: Coming Home

Nuclear Blast Records Släpps den 9 september 2016 Metalvärlden är inte ovan med obsceniteter. Detaljerade beskrivningar av mord, tortyr, sex och…